Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-18/05-01/29
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/05-2
Zagreb, 16.03.2005
Preraspodjela osobnog odbitka za uzdržavanu djecu
U svezi upita Porezne uprave, Područnog ureda Pazin o mogućnosti preraspodjele osobnog odbitka između roditelja za uzdržavanu djecu u godišnjim prijavama poreza na dohodak, u nastavku odgovaramo:
Člankom 29. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu istog Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. istog članka, na godišnjoj razini.
Člankom 50. stavkom 8. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04) propisano je da ako oba bračna druga ostvaruju dohodak i uzdržavaju članove uže obitelji, osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji u načelu dijele na jednake dijelove, ali mogu utvrditi i drugačiju raspodjelu. Ovom mogućnošću mogu se koristiti i druge osobe koje nisu bračni drugovi, ako istodobno zajednički uzdržavaju jednog člana ili više članova svoje uže obitelji. Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji može se preraspodijeliti pri predaji porezne prijave ako nije iskorišten tijekom godine. U tom slučaju, osobe koje žele podijeliti osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji, poreznoj prijavi obvezno prilažu izjavu o omjeru raspodjele osobnog odbitka, te o imenima i prezimenima i matičnom broju građana osoba za koje su osobni odbitak podijelile i s kojima su osobni odbitak podijelile.
Slijedom navedenog, pri predaji porezne prijave roditelji mogu preraspodijeliti osobni odbitak za uzdržavanu djecu.
Povratak na prethodnu stranicu