Porez na dohodak - Osobni odbitak
Broj klase:410-20/05-01/1
Urudžbeni broj: 513-07-21-01/05-2
Zagreb, 13.01.2005
Uvećanje osobnog odbitka za otplatu kamata po namjenskom stambenom kreditu za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru u 2003. i 2004. godini
Od potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske i ministrice obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, dostavljen nam je upit gospođe "A" o mogućnosti korištenja porezne olakšice za zaposlene koji su svoje stambeno pitanje riješili podizanjem stambenog kredita za uređenje stana u roditeljskoj kući.
Člankom 29. stavkom 10., 11. i 12. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima uvećava osobni odbitak u poreznom razdoblju do 12.000,00 kn za investicijska održavanja na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegovoga bračnog druga, radi poboljšanja uvjeta stanovanja. Ako porezni obveznik investicijska održavanja postojećeg stambenog prostora financira sredstvima namjenskog stambenog kredita, osobnim odbitkom smatra se otplata kamata po tom kreditu.
Člankom 50. stavkom 19. točkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04} propisano je da se tuzemnim poreznim obveznicima priznaje u godišnjem obračunu na temelju podnesene godišnje porezne prijave i dio osobnog odbitka do ukupno 12.000,00 kn godišnje za rješavanje potreba trajnog stanovanja poreznog obveznika za investicijsko održavanje na postojećem stambenom prostoru poreznog obveznika ili njegova bračnog druga radi poboljšanja uvjeta stanovanja, izvršeno nakon l. siječnja 2003, godine.
Člankom 50. stavkom 20. točkom 2. Pravilnika o porezu na dohodak utvrđeno je da se dio osobnog odbitka za investicijsko održavanje stambenog prostora može koristiti iz sredstava namjenskog stambenog kredita u visini plaćenih kamata, najviše do iznosa 12.000,00 kn godišnje.
Člankom 50. stavkom 24. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se investicijskim održavanjem radi poboljšanja uvjeta trajnog stanovanja smatraju sva ulaganja na postojećem stambenom prostoru u vlasništvu poreznog obveznika ili njegova bračnog druga na području Republike Hrvatske obavljena nakon 1. siječnja 2003. godine.
Slijedom navedenoga, porezni obveznik može uvećati osobni odbitak do 12.000,00 kn godišnje uplaćenih kamata po namjenskom stambenom kreditu za investicijsko održavanje, ukoliko je postojeći stambeni prostor u vlasništvu poreznog obveznika ili njegova bračnog druga. Budući da u konkretnom slučaju porezni obveznik ili njegov bračni drug nisu vlasnici postojećeg stambenog prostora, već se radi o vlasništvu njegovih roditelja, porezni obveznik ne može uvećati svoj osobni odbitak za uplaćene kamate po namjenskom stambenom kreditu za investicijsko održavanje.
Povratak na prethodnu stranicu