Porez na dohodak - Olakšice, oslobođenja i poticaji
Broj klase:410-01/05-01/1557
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 04.01.2006
Osobni odbitak za zdravstvene usluge
Od gospođe "A", primili smo upit koji se odnosi na mogućnost korištenja dijela osobnog odbitka za zdravstvene usluge. Prema navodima iz upita porezna je obveznica na svoj teret platila stomatološke usluge i to postavljanje ortodontskog uređaja i to ne iz estetskih, već iz zdravstvenih razloga odnosno za svrhe sprečavanja paradentoze i njenih posljedica. Nastavno odgovaramo.
Člankom 36. stavcima 12., 13., 14. i 15. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se rezidentima osobni odbitak prema stavcima 1, i 2. istog članka toga Zakona može za porezno razdoblje uvećati za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj za vlastite potrebe, a pod uvjetom da ti izdaci nisu plaćeni iz osnovnog, dopunskog ili privatnog zdravstvenog osiguranja i ako nisu financirani iz dobivenih darovanja za te namjene. Zdravstvenim uslugama smatraju se, između ostalih i stomatološke usluge i protetski nadomjesci. Osobni odbitak po osnovi izdataka za zdravstvene usluge ne može se koristiti za izdatke estetskih i kozmetičkih zahvata te kozmetičkih sredstava koja nisu medicinski indicirana ili primijenjena za prevenciju ili liječenje bolesti te za izdatke za sanitetski i potrošni materijal i lijekove te sredstva koja se mogu kupiti bez recepta.
U smislu naveden Dg mišljenja smo da se dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge pod propisanim jvjetima može koristiti i po osnovi izdataka za postavljanje ortodontskog uređaja, ako je ta usluga medicinski indici'ana odnosno učinjena za prevenciju ili liječenje bolesti, u konkretnom slučaju paradentoze.
Nadležna ispostava Porezne uprave će ovaj odgovor pisanim putem proslijediti podnositelju upita.
Povratak na prethodnu stranicu