Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/08-01/1431
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 15.01.2009
Jednokratna isplata stipendija za nagrađene učenike srednjih škola

Primili smo upit od 'A' koji se odnosi na porezni tretman jednokratne isplate stipendije učenicima srednje škole koji na značajnim međunarodnim natjecanjim osvoje prvo, drugo ili treće mjesto u toku školske godine u iznosu: 2.304,80 kuna mjesečno za prvo, 1.728,60 kuna mjesečno za drugo i 1.152,40 kuna mjesečno za treće mjesto. U nastavku odgovaramo.

Člankom 10. točkom 12. Zakona o porezu na dohodak ('NN' br. 177/04, 73/08) te člankom 7. stavkom 7. i člankom 45. stavkom 1. točkom 3 Pravilnika o porezu na dohodak ('NN' br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08 i 2/09) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, ukupno do visine 1.600,00 kuna mjesečno. Ako stipendiju učeniku ili studentu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporezivi iznos stipendije utvrđuje se od ukupnog iznosa stipendije svih isplatitelja. U tom slučaju učenik ili student čiji ukupan iznos isplaćenih stipendija prelazi propisani neoporezivi iznos, obvezan je isplatitelju prije isplate stipendije dostaviti vjerodostojne isprave (preslike) ili pisanu izjavu o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja. Ako učenik ili student ostvaruje stipendiju samo kod jednog isplatitelja, obvezna je tom isplatitelju dati pisanu izjavu da ne prima stipendije i od drugih isplatitelja.

Odredbama članka 45. stavka 2. Pravilnika propisano je da ako se u tijeku jednog mjeseca poreznog razdoblja isplaćuju stipendije iz stavka 1. točke 3. toga članka za više mjeseci istog ili prethodnog poreznog razdoblja, propisani neoporezivi iznosi priznaju se u ukupnom iznosu kumulativno za broj mjeseci za koje je nagrada, stipendija, športska stipendija ili naknada trebala biti isplaćena. Isplatitelji su obvezni u svojim evidencijama osigurati podatke o isplaćenim primicima i to po osnovi svih navedenih isplata koje obavljaju.

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima koje su isplaćene iznad propisanih iznosa, odnosno iznad 1.600, kuna mjesečno, sukladno članku 32. stavku 3. točki 8. Zakona, smatraju se i oporezuju kao drugi dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu