Porez na dohodak - Primici na koje se ne plaća porez
Broj klase:410-01/06-01/90
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 10.02.2006
Novčana pomoć
Od gospođe "A", kojoj je obiteljska kuća uništena u. požaru dana 7. siječnja 2006. godine, primili smo upit o mogućnosti otvaranja žiroračuna za uplatu novčane pomoći od građana, te da lije navedeni primitak oporeziv.
Odredbama članka 9. stavka 2. točke 2.3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge i to: nasljedstva i darovi.
Prema odredbama članica 6. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) darovi se ne smatraju primicima od kojih se utvrđuje dohodak, ako su darovatelj i daroprimatelj fizičke osobe koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona i ako se darovi daju iz primitaka od kojih je plaćen porez na dohodak ili iz primitaka koji se ne smatraju dohotkom.
Stoga, novčana pomoć obitelji Ivanjek koju građani (porezni obveznici) uplaćuju iz primitaka od kojih je plaćen pore2; na dohodak ili iz primitaka koji se ne smatraju dohotkom, ne smatra se oporezivim dohotkom.
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu