Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/08-01/333
Urudžbeni broj:513-07-21-01/08-2
Zagreb, 17.04.2008
Porezni tretman prodaje udjela u trgovačkom društvu

Odvjetnik je dostavio upit koji se odnosi na porezni tretman primitaka koje će ostvariti fizička osoba prodajom udjela u društvu s ograničenom odgovornošću. Nastavno odgovaramo.

Člankom 9. stavak 1. točka 4. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika.

U skladu s navedenom zakonskom odredbom primitak što će ga fizička osoba ostvariti jednokratnom prodajom svojeg udjela u društvu s ograničenom odgovornošću, ne smatraju se dohotkom te fizičke osobe i  ne podliježu oporezivanju.

Napominjemo, da ako fizička osoba samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi sudjeluje na tržištu obavljanjem gospodarstvene djelatnosti, između ostalih i djelatnost prodaje udjela u trgovačkim društvima, smatra se poduzetnikom koji obavlja gospodarstvenu djelatnost u skladu s člankom 38. Općeg poreznog zakona ('Narodne novine' broj 127/00, 86/01-ispravak, 150/02) odnosno smatra se da obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak, od koje se utvrđuje i oporezuje dohodak od sasmostalne djelatnosti na način propisan člancima od 19. do 24. i člankom 47. Zakona o porezu na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu