Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:410-01/07-01/760
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 25.05.2007
Porezni tretman naknade štete koja se isplaćuje nerezidentu

U svezi sa dopisom broj: N-DO-231/05 od 21. svibnja 2007. godine koji se odnosi na porezni tretman naknade štete koja će se isplatiti fizičkoj osobi koja je rezident Kraljevine Nizozemske i to na temelju izvansudske nagodbe, a zbog pretrpljene štete u vidu gubitka potkoljenice uzrokovane nagazom na protupješačku minu na otoku Visu u mjesecu srpnju 2005. godine, nastavno odgovaramo.

Člankom 9. stavak 2. točka 2.5. Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 177/04) propisano je da se dohotkom ne smatraju primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge, a između ostalih ni odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću.

Obzirom na okolnosti nastanka štetnog događaja, odšteta koja se isplaćuje fizičkoj osobi rezidentu Kraljevine Nizozemske nije u svezi sa obavljanjem njegove gospodarstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj, pa se ne smatra primitkom te fizičke osobe od koje se utvrđuje dohodak koji bi u skladu sa odredbama Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu ('Narodne novine' - Međunarodni ugovori broj 3701) koji Republika Hrvatska primjenjuje sa tom državom, a i u skladu sa tuzemnim Zakonom o porezu na dohodak, podlijegao obvezi obračuna i uplate poreza na dohodak.

Povratak na prethodnu stranicu