Porez na dohodak - Primici koji se ne smatraju dohotkom
Broj klase:306-01/05-01/3
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.02.2005
Dividende
U svezi s vašim upitom klasa: 303-03/05-51/01, ur.broj: 521-03-04-01-02-05-02 od 8. ožujka 2005. godine,, a koji se odnosi na eventualno oporezivanje dividendi koje ć primati iseljenik s hrvatskim, državljanstvom od financijskog fonda u Južnoafričkoj Republici i to nakon što se za stalno vrati u Republiku Hrvatsku, nastavno odgovaramo.
Dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu bili su u Republici Hrvatskoj oporezivi u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine i to kao dohodak od kapitala prema odredbama članka 26. stavci 1. 2. i članka 38. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine' broj 127/00, 150/02, 163/03, 30/04) koji se na utvrđivanje i oporezivanje dohotka fizičkih osoba primjenjivao do kraja 2004. godine.
Od 1. siječnja 2005. godine u primjeni je novi Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine' broj 177/04) čijim je člankom 9. stavak 1. točka 2. propisano da se dohotkom ne smatraju primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, zbog čega ni ne podliježu obvezi obračuna i uplate poreza na dohodak i prireza.
Međutim, odredbama članka68. stavak 2. toga Zakona propisano je da se dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004. godine, a isplaćuju se nakon početka primjene toga Zakona, oporezuju po stopi od 15%.

Prema tome, poreznoj obvezi podliježu isključivo dividende koje su rezidenti ostvarili u tuzemstvu i u inozemstvu, a nerezidenti u tuzemstvu u navedenom razdoblju, a koje se isplaćuju nakon 1. siječnja 2005. i nadalje. Dividende koje su ostvarene prije 1. siječnja 2001. godine i nakon 1. siječnja 2005. godine i koje će biti isplaćene fizičkim osobama ne podliježu obvezi obračuna, obustave i uplate poreza na dohodak i prireza.
Povratak na prethodnu stranicu