Porez na dohodak - Porezna osnovica
Broj klase:410-01/05-01/50
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 15.02.2005
Knjiženje troškova seminara u poslovne izdatke
U svezi upita "A", javnog bilježnika iz Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 39 kako postupiti vezano uz knjiženje troška prema računu za seminar javnih bilježnika koji je plaćen privatnom Maestro karticom ako je iznos refundiran sa žiroračuna javnobilježničkog ureda na koji glasi i ispostavljeni račun, u nastavku odgovaramo:
Člankom 18. stavkom 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00, 150/02, 163/03 i 30/04) propisano je da su poslovni izdaci svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja u cilju stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ulaze oni izdaci koji su neposredno vezani za obavljanje djelatnosti.

Člankom 31. stavkom 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 140/03, 188/03, 198/03 i 169/04) propisano je da se poslovnim izdacima prema članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika smatraju sva dobra koja porezni obveznik izda u svrhu stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. Poslovnim izdacima smatraju se i izdaci za školovanje i stručno usavr¬šavanje poduzetnika i njegovih zaposlenika u skladu s člankom 11. stavak 5. točka 5. ovoga Pravilnika, koji umanjuju dohodak ostvaren obavljanjem samostalnih djelatnosti iz članka 15. stavci 1., 2. i 3. Zakona. Izdaci za Školovanje i stručno usavršavanje mogu pod uvjetima iz članka 11. stavak 6. ovoga Pravilnika, dodatno umanjiti godišnju osnovicu poreza na dohodak (članak 43. stavak 6. Zakona).
Slijedom navedenog, može se priznati izdatak za seminar budući da se izdatak odnosi na stručno usavršavanje porezne obveznice i plaćen je putem žiroračuna javnobilježničkog ureda.
Povratak na prethodnu stranicu