Porez na dohodak - Porezni obveznik
Broj klase:410-01/01-01/1030
Urudžbeni broj:513-07/02-5
Zagreb, 12.04.2002
Oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba na radu u Republici Hrvatskoj
U vezi s vašim upitom o oporezivanju dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dajemo pojašnjenje našeg mišljenja klasa: 410-01/01-01/1030, ur. broj: 513-07/02-3, od 11. veljače 2002.
U skladu sa prethodnim mišljenjem i podacima navedenim u upitu, a temeljem odredaba članka 4. preuzetog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje sa Talijanskom Republikom ('Narodne novine', broj 53/91.), a koji čini dio unutarnjeg zakonodavstva i jače je pravne snage od domaćih zakona te su njegove odredbe obvezujuće, talijanski državljani zaposleni u Banca Commerciale Italiana na savjetničkim poslovima u banci A rezidenti su Talijanske Republike.
Uzimajući u obzir predočene i priložene podatke, djelatnost koju talijanski rezidenti obavljaju u Republici Hrvatskoj ima obilježje nesamostalnog rada, te će se sukladno tome oporezivati u skladu sa odredbama članka 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Prema odredbama članka 15. stavka 1. Ugovora, primanja koja talijanski rezident ostvari od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj, oporezuju se u Republici Hrvatskoj gdje su i ostvarena. Tako ostvarena primanja podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak ('Narodne novine', broj 127/00.) i Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine', broj 54/01.). Napominjemo da su način oporezivanja dohotka inozemne fizičke osobe, pravo na osnovni osobni odbitak, tretman primitaka u naravi kao i obveza obračunavanja i plaćanja prireza poreza na dohodak u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o porezu na dohodak opisani u našem prethodnom mišljenju.
Povratak na prethodnu stranicu