Posebni porezi i trošarine - Premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
Broj klase:410-01/02-01/1157
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zgreb, 14.01.2003
Primjena Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
Osiguranje A., zatražilo je mišljenje u svezi s primjenom Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila na dugoročne ugovore o kasko osiguranja koji su sklopljeni prije donošenja ovoga Zakona. Drže da na dugoročna osiguranja koja su sklopljena prije donošenja ovoga Zakona ne bi trebalo obračunavati porez bez obzira kada obroci premije dospijevaju na naplatu.
Na navedeni upit, odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 8. Zakona o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila (Narodne novine, 150/02) propisano je da obveza obračunavanja poreza na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i poreza na premije kasko osiguranja cestovnih vozila nastaje u trenutku sklapanja ugovora s pravnom ili fizičkom osobom.
Iz navedene zakonske odredbe razvidno je da se na premije kasko osiguranja cestovnih vozila utvrđene dugoročnim ugovorima koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona (do 31.12.2002.) ne obračunava porez na premije kasko osiguranja cestovnih vozila.

S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu