Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/06-01/15
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 14.09.2006
Obveza plaćanja posebnog poreza na promet osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova

Obrt "A", vlasnika A.A. novoosnovani je obrt, te nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Obrt je 7.lipnja 2006. godine od društva "B" kupio motocikl koji je 8.lipnja 2006. godine prodao fizičkoj osobi - građaninu. Kako bi mogao registrirati motocikl kupac je platio posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova u iznosu 5% od tržišne vrijednosti motocikala. U vezi navedenog postavljeno je pitanje je li ispostava Porezne uprave ipravno postupila obračunavši 5% poreza obzirom da je riječ o novom motociklu. Napominju da je prilikom uvoza osobnog automobila plaćen posebni porez i porez na dodanu vrijednost.

U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 1. stavak 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, broj 136/02, 44/03 i 95/04), posebni porez na promet plaća se ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost. Obveznik plaćanja posebnog poreza na promet prema članku 4. stavak 3. Zakona je kupac ili stjecatelj (pravna ili fizička osoba). Posebni porez na promet plaća se po stopi 5% u smislu članka 6. stavak 8. Zakona.

Iz priložene dokumentacije razvidno je da obrt "A" u računu koji je izdao kupcu - fizičkoj osobi nije iskazao porez na dodanu vrijednost jer nije obveznik poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), stoga se stjecanje navedenog motocikla oporezuje posebnim porezom u smislu članka 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, a obveznik plaćanja posebnog poreza je kupac prema odredbi članka 4. stavak 3. Zakona.

Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.    

Povratak na prethodnu stranicu