Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/05-01/11
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 19.01.2005
Prodaja kombija za prijevoz igrača u casinu
Obrt za knjigovodstvo "A" postavio je upit je li casino koji je nabavio kombi za prijevoz igrača pri prodaji tako nabavljenog vozila leasing kući obvezan zaračunati porez na dodanu vrijednost? Navode da casino prilikom nabave nije koristio odbitak pretporeza stoga što obavlja djelatnost koja se ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost.
Na navedeni upit, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) i članka 59a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 77/04-ispr.) od plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza oslobođeno je, između ostalog, priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i automat klubovima te klađenje što se priređuju prema odredbama Zakona o igrama na sreću.
Prema odredbama članka l. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 95/04), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost. Sukladno članku 4. stavak 3. i članku 6. stavak 8. navedenog Zakona, porezni obveznik je kupac ili stjecatelj, a posebni porez na promet plaća se po stopi 5 %.
Kako u konkretnom slučaju ne postoji obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, jer je riječ o poduzetniku koji obavlja promet oslobođen poreza na dodanu vrijednost, kod prijenosa vozila s casina na leasing kuću plaća se posebni porez po stopi 5%, sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove. Leasing kuća -stjecatelj porezni je obveznik u smislu odredbi članka 4. stavak 3. toga Zakona.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu