Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/04-01/28
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 19.02.2004
Povrat plaćenog posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila
Obratili ste nam se s upitom je li moguć povrat plaćenog poreza na promet rabljenih motornih vozila ako je došlo do raskida kupoprodajnog ugovora, a u trenutku nastanka porezne obveze kupoprodajni ugovor je bio na snazi.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 5. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 137/96 do 107/01) propisano je da je porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova tržna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju.
Odredbama Zakona nije propisana mogućnost povrata plaćenog posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova pa ni u slučaju kad je ugovor o kupoprodaji raskinut.
Ministarstvo financija mimo zakonskih odredbi nema mogućnosti povrata plaćenog posebnog poreza na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova.
Povratak na prethodnu stranicu