Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/03-01/16
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 21.11.2003
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova
Poduzeće AB d.o.o. iz Popovače, obratilo nam se s upitom plaća li se posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene - osnivanje trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću od gospodarske jedinice «C» Kaznionice Popovači. Novoosnovano društvo smatra da kao pravni slijednik gospodarske jedinice, ne podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza na promet kada preuzima u vlasništvo upotrebljavane osobne automobile.
Odgovaramo u nastavku.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. siječnja 2002. godine donijela Odluku o prestanku rada gospodarskih jedinica «Ivančica», Kaznionice u Lepoglavi, «Odra», Kaznionice u Turopolju, «Valtura», Kaznionice u Valturi, te dijelova gospodarskih jedinica «Orljava» u Kaznionici u Požegi i «Lipovica» u Kaznionici u Lipovici - Popovača (Narodne novine, broj 4/02).
U svezi s tim Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. donijela Odluku o osnivanju trgovačkog društva «AB» d.o.o. u Popovači (Narodne novine, broj 99/02) koje se osniva od gospodarske jedinice «C» u Kaznionici u Lipovici.
Shodno navedenom, u konkretnom slučaju radi se o stjecanju rabljenih motornih vozila koje prema Zakonu o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 137/97 do 107/01) ne dovodi do obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu