Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-20/03-01/85
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 09.12.2003
Oporezivanje plovila
Obratili ste nam se s upitom oporezuju li se brodovi iznad 12 metara dužine , težine preko 15 bruto tona koji prevoze više od 12 putnika porezom na promet nekretnina ili posebnim porezom na osobne automobile, ostala motona vozila, plovila i zrakoplove, obzirom da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Lučka kapetanija Split navedene brodove smatra nekretninom.
Odgovaramo u nastavku.
Prema članku 5. točka 5. i 6. Pomorskog zakonika (Narodne novine, broj 17/94 do 43/96) putnički brod je brod koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika, a teretni brod je brod koj i nij e putnički brod, a čij a dulj ina j e 12 metara ili veća, a bruto tonaža 15 ili veća. Člankom 223. Pomorskog zakonika propisano je da su brod i brod u izgradnji pokretne
stvari.
U smislu odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, od broja 69/97 do 153/02) brod nije nekretnina te se ne oporezuje porezom na promet nekretnina. Shodno navedenom, brodovi se smatraju pokretninom, pa kad je riječ o brodovima koji služe za prijevoz robe i putnika (bez obzira na dužinu i težinu) ne podliježu oporezivanju posebnim porezom na osobne automobile, ostala motona vozila, plovila i zrakoplove prema odredbama č1anka 3. stavak 1. točka 4. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motona vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 137/97 do 107/01), budući da se navedenim odredbama oporezuju plovila - brod ili brodice (jahte) i čamci unutamje plovidbe kada služe razonodi, športu ill rekreaciji.
Povratak na prethodnu stranicu