Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/03-01/394
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 09.12.2003
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene
Ustanova za hitnu, medicinsku pomoć Zagreb, zatražila je mišljenje plaća li se posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornh vozila prilikom statusne promjene. Djelatnost hitne medicinske pomoći izdvojena je iz Doma zdravlja Zagreb - Istok i pripojena Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Zagreb.
Odgovaramo u nastavku.
Vlada Republike Hrvatske je u cilju rješavanja problematike zdravstvenog sustava Zaključkom klasa:410-01/02-01/02, ur. broj: 503-01-04-02-/1 od 22. kolovoza 2002., između ostalog, obvezala županije i Grad Zagreb da do prosinca 2002. objedine domove zdravlja u svom vlasništvu u jedan dom zdravlja, osim u Gradu Zagrebu, gdje će postojati tri doma zdravlja.
U svezi navedenog, Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba na sjednici održanoj 6. ožujka 2003. donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Doma zdravlja Zagreb - istok o izdvajanju djelatnosti hitne medicinske pomoći i Odluku Upravnog vijeća Ustanove za hitnu medicinsku pomoć o pripajanju djelatnosti hitne medicinske pomoći klasa: 510-03/03-01/6, ur. broj: 251-01-05/03-03-2 od 6. ožujka 2003.
Iz navedenog proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornh vozila koje prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 137/96 do 107/01) ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu