Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/03-01/154
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 08.07.2003
Posebni porez na promet upotrebljavnih sanitetskih i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene
Dom zdravlja Zagreb - "A", dopisom ur. broj: 237/03-03 od 9. travnja 2003. zatražio je mišljenje plaća li se posebni porez na promet upotrebljavanih sanitetskih i drugih motornih vozila u slučaju statusne promjene - spajanja domova zdravlja u vlasništvu županije Grada Zagreba. Mišljenja su da novoosnovana zdravstvena ustanova, kao pravni slijednik ustanova prethodnica, ne podliježe obvezi plaćanja posebnog poreza na promet.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Vlada Republike Hrvatske je, s ciljem rješavanja problematike zdravstvenog sustava, Zaključkom klasa: 510-01/02-01/02, ur. broj: 5030104-02/1, od 22. kolovoza 2002., između ostalog, obvezala županije i Grad Zagreb da do prosinca 2002. objedine domove zdravlja u svom vlasništvu u jedan dom zdravlja, osim u Gradu Zagrebu, gdje će postojati tri doma zdravlja.
U svezi s tim Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donijelo je Zaključak o spajanju Domova zdravlja Dubrava, Maksimir, Pešćenica i Sesvete u Dom zdravlja ZAGREB-"A" klasa: 500-01/02-01/42, ur. broj: 251-01-05-02-3, od 25. srpnja 2002.
Iz navedenog proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornih vozila koje u smislu Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, br. 137/97, 105/99, 55/00, 127/00 i 107/01) ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu