Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/451
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 15.04.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, za posebna vozila koja su predmet leasinga
Na upit pravne osobe A, o oslobođenju od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, za posebna vozila koja su predmet leasinga i kao takva su u vlasništvu pravne osobe A, a kojima primatelj leasinga - korisnik obavlja registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu, u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla.
Člankom 18. stavak 1. Zakona propisano je da se porez na cestovna motorna vozila, između ostalog, ne plaća na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu.
Shodno navedenom, porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici registriranih osobnih automobila. Zakonom je propisano, između ostalih, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu. Kako je iz upita vidljivo da je vlasnik vozila pravna osoba A, a time i obveznik poreza na cestovna motorna vozila, dok su primatelji leasinga njihovi korisnici, koji korištenjem posebnih vozila obavljaju registrirane djelatnosti za prijevoz umrlih i taksi službu, Ministarstvo financija odnosno Porezna uprava ne može mimo postojećih odredaba Zakona, osloboditi pravnu osobu A od obveze plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za navedena vozila.
Povratak na prethodnu stranicu