Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/03-01/90
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.03.2003
Olakšice za kupnju automobila za potrebe invalidne osobe
Na dopis što ste ga uputili Uredu predsjednika Republike Hrvatske, Odsjeku za odnose s građanstvom, u svezi s poreznom olakšicom za kupnju automobila za potrebe invalidne osobe odgovaramo u nastavku.
Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) i Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) nije propisno oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, odnosno posebnih poreza na osobne automobile i ostala motorna vozila pri uvozu ili nabavi tih vozila u zemlji, ako ih nabavljaju invalidne osobe ili udruge invalida za potrebe svojih članova.
Stoga Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredbi Zakona, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja tih poreza.
Međutim, Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 12. rujna 2002. prihvaćenje prijedlog da se invalidnim osobama sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje iz državnog proračuna refundira iznos poreza na dodanu vrijednost plaćenog pri uvozu automobila, s tim da se sredstva planiraju na pozicijama Ministarstva rada i socijalne skrbi.
Ministarstvo rada i socijalne skrbi zaduženo je da, u suradnji s Ministarstvom financija, iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. osigura realizaciju navedenog Zaključka, te predloži način utvrđivanja korisnika refundacije poreza na dodanu vrijednost.
Stoga smo vaš upit proslijedili Ministarstvu rada i socijalne skrbi, na daljnji postupak.

Povratak na prethodnu stranicu