Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/02-01/1035
Urudžbeni broj:513-07/02-01/2
Zagreb, 23.08.2002
Promet upotrebljavanih osobnih automobila u slučaju pripajanja jednog trgovačkog društva drugome
Na vaš dopis pod gornjim brojem, u svezi sa upitom odvjetničkog A, kojim tražite tumačenje placa li se posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila u slučaju pripajanja jednog trgovačkog društva drugome (pri čemu pripojeno društvo prestaje postojati) prema Zakonu o trgovačkim društvima, odgovaramo u nastavku.
Središnji ured Porezne uprave dao je odgovor na upit klasa: 410/19/02-01/39, ur. broj: 513-07/02-2, od 13. veljače 2002., o načinu oporezivanja posebnim porezom na osobne automobile i ostala motorna vozila u slučaju kada je posebnim zakonom propisano da se pravna osoba dijeli, odnosno preoblikuje u dva ili više trgovačkih društava i da su novoosnovana trgovačka društva pravni slijednici te pravne osobe (u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze). U tom slučaju riječ je o stjecanju koje, u smislu Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet.
U konkretnom slučaju nije riječ o pravnoj osobi čije je osnivanje i ustroj uređeno posebnim zakonom, već Zakonom o trgovačkim društvima (Narodne novine od broja 111/93 do 52/00), odnosno općim Zakonom koji propisuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, pa ćete upit riješiti sukladno uputi Središnjeg ureda klasa: 410/19/02-01/151, ur. broj: 513-07/02-2, od 22. travnja 2002.
Povratak na prethodnu stranicu