Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-01/02-01/635
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.07.2002
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila, odgovor na upit
Društvo Odašiljači i veze d.o.o. Zagreb, Vlaška 106, uputilo nam je zamolbu za izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila jer su, u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji, pokrenuli postupak za preregistraciju službenih vozila sa dosadašnjeg vlasnika Hrvatske radiotelevizije u svoje vlasništvo.
Prema članku 47. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, br. 17/01) Javno poduzeće HRT-a nastavlja radom kao Javna ustanova Hrvatska radiotelevizija, koja će se najkasnije do 31.12.2001. podijeliti na: Javnu ustanovu Hrvatska radiotelevizija i na trgovačko društvo Odašiljači i veze.
Nadalje, člankom 48. navedenog Zakona propisano je da će se sredstva, prava i obveze Javne ustanove HRT-a podijeliti na sredstva Javne ustanove Hrvatska radio televizija i trgovačkog društva Odašiljači i veze sa stanjem u poslovnim knjigama Javnog poduzeća HRT-a na dan 31. prosinca 2000., te da Republika Hrvatska zadržava vlasništvo u stopostotnom udjelu na svim sredstvima za rad koja će na temelju akta o podijeli sredstava, prava i obveza pripasti Javnoj ustanovi Hrvatska televizija i Javnoj ustanovi Hrvatski radio te trgovačkom društvu Odašiljači i veze.
Stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju navedenih zakonskih odredbi ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 137/97 do 107/01), jer je posebnim zakonom propisano da se pravna osoba (koja ima status javne ustanove) dijeli, odnosno preoblikuje, kao što smo pojasnili u naputku klasa: 410-19/02-01/151, ur. broj: 513-07/02-1 od 22. travnja 2002.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu