Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/223
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 05.06.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila - predmet oporezivanja-teretna vozila, autobusi i radna vozila - auto-dizalice
Tvrtka «A» dopisom od 24. svibnja 2002. zatražila je pojašnjenje članka 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove i postavila upit jesu li predmet oporezivanja toga Zakona teretna vozila, autobusi i radna vozila - auto-dizalice.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 3. stavak 1. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01) predmet oporezivanja toga Zakona su određeni osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi koji se uvoze ili proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj.
Pod ostalim motornim vozilima iz članka 3. stavak l. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove razumijevaju se motorna vozila iz članka 4. točka 30) Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, od broja 84/92 do 59/96). Prema odredbi toga članka «motorno vozilo» je takvo vozilo na motorni pogon kojem je osnovna namjena prijevoz osoba i stvari na cestama ili vuča priključnih vozila namijenjenih za prijevoz osoba i stvari (tegljači), osim mopeda i traktora.
Odredbom članka 4. točka 38) Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je daje «autobus» motorno vozilo namijenjeno za prijevoz osoba koje, osim sjedala za vozača, ima više od osam sjedala.
Prema članku 4. točka 28) navedenog Zakona «radno vozilo» je vozilo na motorni pogon ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova i kojem je najveća dopuštena masa izjednačena s masom vozila (npr. dizalica i sl.), a prema osobinama i karakteristikama spada u jednu od kategorija ili vrsta vozila na motorni pogon ili priključnih vozila.
Iz navedenih zakonskih odredaba razvidno je da se pod ostalim motornim vozilima iz Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove razumijevaju autobusi i teretna motorna vozila, te podliježu oporezivanju prema odredbama toga Zakona. Radna vozila-dizalice nisu ostala motorna vozila iz članka 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu