Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/01-01/353
Urudžbeni broj:513-07/01-2
Zagreb, 10.06.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila-"Hrvatske ceste"
U svezi vašeg upita postoji li oporezivi promet prema Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove ("Narodne novine", broj 139/97., 105/99., 55/00. i 127/00.), u slučajevima kada se radi o prijenosu osobnih automobila s javnog poduzeća «Hrvatske ceste» na Hrvatsku upravu za ceste, županijsku upravu za ceste ili društvo kapitala koje osnivaju županije, odgovaramo u nastavku.
Prema članku 1. stavak 2. Zakona, propisano je plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplove koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe.
Članak 70. stavak 1. i 2. Zakona o javnim cestama ("Narodne novine, br. 100/96., 76/96 i 27/01.), propisuje da su pravni slijednici bivšeg javnog poduzeća "Hrvatske ceste", Hrvatska uprava za ceste, županijske uprave za ceste i društva kapitala koja prema odredbama ovoga Zakona osnivaju županije. Imovina, prava i obveze javnog poduzeća postaje imovina njegovih pravnih slijednika.
Kako se u predmetnom slučaju radi o prijenosu osobnih automobila iz bivšeg javnog poduzeća "Hrvatske ceste" u Hrvatsku upravu za ceste, županijsku upravu za ceste ili društvo kapitala kao pravnim sljedbenicama, koja prema odredbama Zakona o javnim cestama osnivaju županije, smatramo da nema obveze plaćanja posebnog poreza na promet prema Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu