Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/179
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 29.04.2002
Razrez poreza pri kupoprodaji rabljenog motornog vozila
˝A˝ d.d., Rijeka, Ulica bb, dopisom od 23. travnja 2002. zatražilo je mišljenje u svezi s razrezom poreza pri kupoprodaji motornog vozila koje su kupili 18.6.1997., a prodali su ga 25.1. 2002.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost.
U konkretnom slučaju pravna osoba, koja je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prodaje rabljeno vozilo građaninu, pa je taj promet, prema odredbama članka 2. i članka 10. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 127/00), oporeziv po stopi 22%.
U skladu s odredbom članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara uz naknadu te na isporuke dobara bez naknade i s osobnim popustom, bez obzira na to kome su učinjene.

S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu