Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/133
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.04.2002
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila
Osoba A dopisom što nam ga je uputila 22. ožujka 2002. zatražila je mišljenje o utvrđivanju osnovice za plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanog motornog vozila.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema odredbama članka 5. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), porezna osnovica posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova je tržišna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze. Tržišna vrijednost utvrđuje se na temelju isprava o stjecanju. U konkretnom slučaju to je priloženi kupoprodajni ugovor.
Porezna uprava provjerava tržnu vrijednost iskazanu u ispravama o stjecanju, pa ako utvrdi da ona nije realno iskazana poreznu osnovicu utvrđuje na temelju procjene (članak 5. stavak 3. Zakona).
Sukladno članku 4. stavak 2. i članku 6. stavak 4. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, porezni obveznik je kupac ili stjecatelj, a posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila plaća se po stopi 5%.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu