Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/107
Urudžbeni broj:513-07/02-02
Zagreb, 14.03.2002
Strana predstavništava - prodaja rabljenih motornih vozila - odgovor na upit
U dopisu klasa-410-19/02-04/02, ur.br. 513-07-18-02-1 od 1. ožujka 2002, navodite da ste uočili da predstavništvo A stječe i prodaje vozila, te tražite mišljenje mogu li strana predstavništva stjecati i prodavati vozila.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 3 Uredbe o uvjetima za osnivanje i rad predstavništava stranih osoba
u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 7/97) strana osoba može osnovati pretstavništvo
za istraživanje tržišta, za promidžbene i informativne poslove ili radi svoga predstavljanja.
Predstavništvo ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača, odnosno sklapati poslove
za osnivača Iznimka su predstavništva stranih zračnih prijevoznika koja mogu obavljati
prodaju prijevoznih dokumenata u skladu s međunarodnim ugovorima koje je sklopila
Republika Hrvatska i s međunarodnim konvencijama.
Člankom 4. citirane Uredbe propisano je da je predstavništvo sastavni dio strane
osobe i da nema status pravne osobe. Prema tome predstavništvo A nema status pravne osobe u Republici Hrvatskoj, pa s poreznog gledišta ima status fizičke osobe - građanina.
Ako predstavništvo prodaje svoj vlastiti automobil građaninu, riječ je o prometu rabljenog motornog vozila pa u smislu Zakona o posebnom porezu na osobne automobile ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od br. 137/97 do br. 107/01) nastaje obveza obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet po stopi od 5 %.


Međutim ako predstavništvo A kako navodite u dopisu, stječe i prodaje vozila, time obavlja gospodarsku djelatnost trgovine motornim vozilima, što nije u skladu s navedenim odredbama članka 3. citirane Uredbe.
Povratak na prethodnu stranicu