Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/02-01/39
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 13.02.2002
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila i ostalih motornih vozila
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Vončinina 3, dopisom broj: 620-1328/2002/SN od 31. siječnja 2002. zatražile su oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila i ostalih motornih vozila jer su, kao jedan od pravnih sljednika Hrvatske uprave za ceste, pokrenule postupak za preregistraciju službenih vozila u svome vlasništvu.
Prema članku 26. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim cestama (Narodne novine, br. 27/01) Hrvatska uprava za ceste, pravna osoba za upravljanje državnim cestama, podijelit će se i preoblikovati u dva trgovačka društva : Hrvatske autoceste d.o.c. i Hrvatske ceste d.o.o.
Nadalje, člankom 28. stavak 2. citiranog Zakona propisano je da su Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. pravni sljednici Hrvatske uprave za ceste u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze.
Iz navedenih zakonskih odredbi proizlazi da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju rabljenih motornih vozila koje u smislu Zakona o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, br. 137/97, 105/99, 55/00, 127/00 i 107/01) ne dovodi do nastanka obveze obračunavanja i plaćanja posebnog poreza na promet.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu