Posebni porezi i trošarine - Osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi
Broj klase:410-19/01-01/453
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 24.01.2002
Posebni porez na promet osobnih automobila
Na vaš dopis Klasa: 410-01/01-01/341, Ur.broj: 513-07-01-02-3 kojim tražite tumačenje u svezi s plaćanjem posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila pri raskidu kupoprodajnog ugovora, kako bi mogli odgovoriti na upit što vam ga je uputila Ispostava Porezne uprave Sv. Ivan Zelina, odgovaramo u nastavku.
Zakonom o posebnom porezu na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove («Narodne novine», br. 137/97., 105/99., 55/00., 127/00. i 107/01.) nije propisana mogućnost poništenja pravomoćnog rješenja o razrezu poreza ili povrata poreza (ako je isti plaćen) zbog raskida kupoprodajnog ugovora.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu