Posebni porezi i trošarine - Naftni derivati
Broj klase:410-19/01-01/493
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 12.02.2002
Povrat posebnog poreza stranim diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj
Na upit Veleposlanstva Republike "A" o povratu posebnog poreza u Republici Hrvatskoj na naftne derivate, alkohol i duhanske proizvode, odgovaramo u nastavku po točkama upita.
1. Prema odredbama članka 12. stavak 2. Zakona o posebnom porezu na naftne derivate (Narodne novine, od br. 55/00 do br. 107/01), pravo na povrat posebnog poreza na naftne derivate imaju izvoznici ako izvezu naftne derivate na koje je plaćen posebni porez, uz dokaze o izvozu (preslika izvozne carinske deklaracije i dokaz o naplati u skladu s propisima o vanjskotrgovinskom i deviznom poslovanju).
2. Izvoznici naftnih derivata imaju pravo na povrat plaćenog posebnog poreza na naftne derivate iz članka 3. citiranog Zakona (motorne benzine, dizelska goriva, ulja za loženje i dr.).
Prema članku 10. stavak 3. Zakona o posebnom porezu na alkohol (Narodne novine, od br. 51/94 do br. 107/01), pravo na povrat plaćenog posebnog poreza na alkohol i alkoholna pića imaju izvoznici ako izvezu alkohol ili alkoholna pića na koja je u domaćem prometu plaćen posebni porez (uz dokaz o obavljenom izvozu i naplati).
3. Odredbama Zakona o posebnom porezu na naftne derivate i Zakona o posebnom porezu na alkohol nije izričito propisano porezno oslobođenje ili povrat plaćenog posebnog poreza na naftne derivate i alkohol za strana diplomatska i konzularna predstavništava u Republici Hrvatskoj, pa stoga nisu propisani godišnji iznosi, minimalni iznosi po računu i rok za vraćanje tih posebnih poreza.
Odredbu o oslobođenju od plaćanja posebnog poreza za diplomatska i konzularna predstavništva i njihovo osoblje, na osnovi uzajamnosti (temeljem potvrde ovlaštenog tijela), sadrži Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode (Narodne novine, od br. 51/94 do br. 107/01) u članku 12. stavak 1. točka 6.
Držimo da će porezna oslobođenja od posebnog poreza na naftne derivate za službena vozila, kao i privatna vozila notificiranih članova misije, biti propisana skorim izmjenama Odluke o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj na koje smo se očitovali Ministarstvu vanjskih poslova - Diplomatskom protokolu, dopisom klasa:410-19/01 -01/575, ur. broj: 513-07/02-5 od 14. siječnja 2002.
Molimo da s našim odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu