Porez na dodanu vrijednost - Ostalo
Broj klase:410-19/04-01/83
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 11.03.2004
Isplata naknade štete temeljem police osiguranja
Odvjetnik "A", postavio nam je zahtjev za tumačenjem u svezi s isplatom naknade štete temeljem police osiguranja. Njegovoj stranci obvezniku poreza na dodanu vrijednost, osiguravajuće društvo je isplatilo naknadu umanjenu za iznos poreza koji je iskazan u računima za popravak vozila. Traži objašnjenje za takav stav osiguravajućeg društva.
Naše je mišljenje:
Obveza podmirenja štete koju osiguravajuće društvo ima prema osiguraniku proizlazi iz ugovora o osiguranju.
Činjenica je da je šteta učinjena obvezniku poreza na dodanu vrijednost, ako se radi o automobilu koji je u njegovoj poduzetničkoj imovini, neto iznos računa koji je obveznik primio za popravak automobila, jer zaračunati porez za sve poduzetnički motivirane nabave dobara i usluga može odbiti kao pretporez i on ne tereti rashode poreznog obveznika.
Međutim, visina naknade za štetu nije predmet poreznih propisa već ugovorno-pravnog odnosa između osiguravajućeg društva i osiguranika.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu