Porez na dodanu vrijednost - Posebni postupci oporezivanja
Broj klase:410-01/11-01/513
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 23.03.2011
Ulazak u sustav pdv-a

Neprofitna udruga “A“, (u daljnjem tekstu: Društvo) dostavilo nam je upit u vezi ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost. Kako se navodi u upitu, djelatnost Društva je promicanje, proučavanje, vrednovanje i čuvanje prirodnog ihtiološkog bogatstva, izdavanje publikacija, unapređenje i provođenje zaštite ihtifaune i prirode u Republici Hrvatskoj. U 2010. godini Društvo je ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od 316.264,17 kuna od izrada studija, odnosno istraživanja obavljenih za trgovačka društva kao i od prodaje znanstvenog časopisa „B“.

U vezi s navedenim odgovaramo u nastavku.

Porez na dodanu vrijednost plaća se, sukladno odredbi članka 2. stavak 1. točka 1.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba i novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Sukladno odredbama članka 2. stavka 3. Zakona i članka 6. stavka 1. točke 1. Zakona, u vezi s odredbom članka 22. stavka 1. Zakona, poduzetnik, a time i porezni obveznik je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je godišnja vrijednost njegovih isporuka dobara i obavljenih usluga, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. i 11.a Zakona oslobođene poreza, u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 85.000,00 kuna.

U skladu s navedenim, obzirom da se usluge istraživanja, odnosno izrade znanstvenih studija koje se obavljaju na zahtjev trgovačkih društava kao i izdavanje znanstvenog časopisa smatraju oporezivim isporukama u smislu članka 2. stavka 1. Zakona Društvo postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost ako je vrijednost takvih usluga u prošloj godini bila veća od 85.000,00 kuna obzirom da odredbama Zakona nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za navedene isporuke.

Molimo da o navedenome obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu