Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/10-01/233
Urudžbeni broj:513-07-21-01/10-2
Zagreb, 08.11.2010
Izdavanje rješenja o oslobođenju od plaćanja pdv-a na edukativni program

 

Društvo „A“ d.o.o., zatražilo je izdavanje rješenja o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost na edukativni program „B“ 5.0X HR. Prema navodima u dopisu verzija 5.0X programa može se klasificirati kao elektronička knjiga jer je u potpunosti zadržala sve prethodne funkcionalnosti te ponudila još neke nove. Također se navodi da se u Nacionalnom obrazovnom kurikulumu nalazi uporaba alata dinamične geometrije (Matematičko područje/Matematički procesi/Primjena tehnologije), što program „B“ 5.0X HR i jest.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Odredbama članak 10.a stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 60. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.      imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.      izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.      imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 60. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

U skladu s navedenim, ako edukativni program „B“ 5.0X HR udovoljava propisanim uvjetima iz Zakona i Pravilnika prema kojima se može smatrati knjigom odnosno udžbenikom i otisnut je na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu navedeni edukativni program može se oporezivati porezom na dodanu vrijednost po stopi 0% u smislu odredbe članka 10.a stavak 1. točka c) Zakona i članka 60. stavak 1. točka c) Pravilnika. Napominjemo da se knjige koje nisu otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu već se njihovom sadržaju pristupa putem Interneta ne mogu smatrati knjigama u smislu članaka 10.a stavak 1. točka c) Zakona i članka 60. stavak 1. točka c) Pravilnika, te podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 23%.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu