Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/08-01/1374
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 15.01.2009
Porez na dodanu vrijednost na knjige

 

          Poduzeće 'A' d.o.o., obratilo nam se s upitom oporezuje li se slikovnica za djecu „LJEPOTICA I ZVIJER“ porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Uz navedenu slikovnicu priložen je kao poklon i DVD istog naslova.

 

          U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

           Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

              

           U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 34/08), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

 

1.       imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

 

2.   izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

 

 

      3.   imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

      

             U skladu s navedenim smatramo da slikovnica za djecu „LJEPOTICA I ZVIJER“ udovoljava propisanim uvjetima iz članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, te stoga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%.

 

             Međutim, napominjemo da crtani film „Ljepotica i zvijer“ snimljen na DVD-u ne udovoljava uvjetima iz članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona te se na njega obračunava i plaća porez na dodanu vrijednost po stopi 22% neovisno što je predmetni DVD poklon, a sukladno članku 2. stavak 1. točka 3. Zakona.

 

              Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu