Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/09-01/19
Urudžbeni broj:513-07-21-01/09-2
Zagreb, 12.03.2009
Knjige smještene na serveru

         Društvo „A“ d.o.o.,  obratilo nam se molbom za tumačenje odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost u vezi oporezivanja E-learning sadržaja. Naime, društvo svojim kupcima putem Interneta, odnosno web stranice i srevera nudi na korištenje E-learning sadržaj koji se odnosi na detaljan opis pojedinih informatičkih programa i uputa za služenje tim programima. Osim navedenog korisnicima E-learning sadržaja su na korištenje ponuđene i prikladne vježbe. E-learning sadržaj se ne razlikuje od knjige u standardnom obliku ili CD-ROMa koje sa istim sadržajem društvo nudi kupcima i koje sukladno članku 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07), oporezuje po stopi 0%. Obzirom da kod E-learning sadržaja korisnik ne dobiva opipljivi predmet za svoj novac već korisničko ime i lozinku kojima ostvaruje pravo na pristup određenom edukacijskom sadržaju putem Interneta u neograničenom vremenu postavljeno je pitanje može li se na takav sadržaj porez na dodanu vrijednost obračunavati po stopi 0%?

 

         U vezi navedenog odgovaramo u nastavku.

 

         Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

         U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 34/08), pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

         U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

 

         U skladu s navedenim, knjige koje nisu otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu već se njihovom sadržaju pristupa putem web stranice i servera ne mogu se smatrati knjigama u smislu članaka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22%.

 

         Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

 

Povratak na prethodnu stranicu