Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/04-01/262
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 20.09.2004
Porez na dodanu vrijednost na multimedijalne edukativne tečajeve informatike i stranih jezika koji se nalaze na CD-ROM-u
Društvo "A", postavilo nam je upit oporezuju li se porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0% multimedijalni edukativni tečajevi informatike i stranih jezika koji se nalaze na CD-ROM-u.
U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 82/04) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 55/04) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
l.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika propisano je da se udžbenicima smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, neovisno o broju stranica (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) otisnuta na papiru ili na već navedenim nositeljima teksta, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
Ako društvo "A" ne posjeduje odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojim bi se navedeni multimedijalni edukativni tečajevi smatrali udžbenicima (tj. nastavnim sredstvima u svezi s nastavnim planom i programom), primjenjuje se porezna stopa 22%.
Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu