Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/04-01/69
Urudžbeni broj:513-07/04-2
Zagreb, 02.03.2004
Porez na dodanu vrijednost na uvozni materijal namijenjen za korekciju zubnog luka
Veza dopis klasa: 413-01/04-01/37,
ur. broj: 513-02-1210/1-04-2

U predmetnom dopisu navodite da se u postupku uvoznog carinjenja pojavljuju metalne kopčice (bravice) za izradu žičanih aparatića koji se fiksiraju na zube i kao takovi se nose kroz duži vremenski period sa svrhom ispravljanja (formiranja) estetskog zubala (zubnog luka). Izrađeni aparatići se fiksiraju na zube, ali bez kirurškog zahvata, i svojim čvrstim pritezanjem djeluju na zubni luk i zube, čime se estetski i funkcionalno formiraju. Navodite da uvoznici smatraju da su metalne kopčice (bravice) ortopedska pomagala navedena u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima, te da se na njih sukladno tom Pravilniku i članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ne obračunava i ne naplaćuje porez na dodanu vrijednost kao i na stomatološke implantate i nadomjestke.
Na postavljeni upit da li prilikom uvoza naprijed navedene robe treba obračunati i naplatiti porez na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 10a stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo (implatanti, srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
U članku 57. stavak 1. točka e) i f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) podrobnije je određeno da se porez na dodanu vrijednost po stopi 0% plaća na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo i na medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o
ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te na koja pomagala i usluge se ne primjenjuje stopa poreza na dodanu vrijednost 0%.
U skladu s iznesenim porezne obveznike treba uputiti na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje radi tumačenja o razvrstavanju pojedinih proizvoda u ortopedska pomagala prema Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Narodne novine, od broja 63/00-pročišćeni tekst do 93/03), kao što je u konkretnom slučaju riječ o metalnim kopčicama (bravicama) za izradu žičanih aparatića koji se fiksiraju na zube.
Povratak na prethodnu stranicu