Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/274
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.09.2003
Porez na dodanu vrijednost na PVC rukavice za jednokratnu uporabu
U svezi s vašim prijedlogom odgovora na upit društva "A", o poreznom tretmanu PVC rukavica za jednokratnu uporabu, očitujemo se u nastavku.
U članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96 do 58/03), propisano je da se stopa od 0% iz članka 1Oa točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95 do 73/00), primjenjuje na ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osim pomagala i usluga s Popisa pod rednim brojevima 35., 317., 318., 319., 320..321., 322., 326., 364, 448., 449., 487., 488., 489., 490., 491., 492., 493., 508., 509., 510., 511., 512., 513., 514., 515., 516., 517., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 535., 536., 537., 538., 539., 540., 543., 544., 545., 546., 547., 548., 549., 550., 551., 552., 553., 554., 577., 583., 584., 585., 586., 687., 688. i 689.
Izuzeća od primjene stope od 0%, navedena u članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, temelje se na Popisu ortopedskih pomagala koji je u vrijeme donošenja poreznog propisa bio na snazi, a naveden je u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, objavljenom u Narodnim novinama broj 114 iz 1999. godine.
Prema Popisu ortopedskih pomagala navedenom u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, broj 114/99), gumene rukavice za jednokratnu uporabu od PVC materije i tanke gumene stijenke, bile su navedene na rednom broju 681.
Budući da redni broj 681. Popisa ortopedskih pomagala nije naveden u članku 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost kao izuzetak od primjene stope od 0%, rukavice za jednokratnu uporabu navedene u Popisu, oporezuju se po stopi od 0%.
Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima doživio je od 1999. godine do danas brojne izmjene i dopune, tako da su predmetne rukavice sada navedene na rednom broju 697. Popisa objavljenog u Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (Narodne novine, broj 93/03 - pročišćeni tekst). Pravilnikom o porezu na dodanu vrijednost nisu usklađene ove izmjene rednih brojeva, ali smo mišljenja da to ne utječe na porezni status proizvoda iz članka 57. stavak 1. točka f) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji se temelji na Popisu iz Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima objavljenim u Narodnim novinama, broj 114/99 te se predmetne rukavice oporezuju po stopi od 0%.
Povratak na prethodnu stranicu