Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/312
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 01.09.2003
Porez na dodanu vrijednost na predmetno izdanje
Društvo "A", izdavač interaktivnog CD-ROM-a, slikovnice i bojanke pod nazivom «Poštujte naše znakove«, zatražilo je mišljenje o tome plaća li se na predmetno izdanje porez na dodanu vrijednost po stopi 0%. Priložili su mišljenje Ministarstva prosvjete i športa, Zavoda za unapređenje školstva, klasa: 602-01/03-01/0400, ur. broj: 532-06-04/8-03-1, od 27. kolovoza 2003. u kojem je, među ostalim, navedeno da ponuđeni komplet pridonosi obogaćenju izbora didaktičkog materijala za realizaciju prometnog odgoja, te da je namijenjen djeci mlađe školske dobi, ali i u radu s predškolskom djecom.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključujući i CD-ROM, videokasetu i audiokasetu.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01) pobliže je određeno što se smatra knjigama.
Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, knjigama se smatraju neperiodične tiskovine sa istodobno sva tri sljedeća obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj;
2. u tehničkom su smislu izrađene u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova;
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a), ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta, te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke, te slikovnice bez teksta.
Smatramo da interaktivni CD-ROM, slikovnica i bojanka pod nazivom »Poštujte naše znakove«, udovoljavaju propisanim uvjetima iz članka 10a stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, te podliježu oporezivanju stopom poreza na dodanu vrijednost O %.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu