Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/282
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.07.2003
Porez na dodanu vrijednost na knjige
Fakultet "A" zatražio je mišljenje o tome plaća li se porez na dodanu vrijednost po stopi od 0%, prema članku 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), na sveučilišnu skriptu pod naslovom "Ugljični materijali".
Na upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoji obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1.imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2.izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Iz upita i priložene knjige mišljenja smo da sveučilišna skripta "Ugljični materijali" udovoljava propisanim uvjetima iz članka 1Oa. stavak 1. točka c) Zakona i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika i podliježe oporezivanju po stopi od 0%.
Molimo da s ovim odgovorom upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu