Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/03-01/127
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.04.2003
Porez na dodanu vrijednost na knjige
U povodu upita Hrvatskog planinarskog društva "A", i pitanja o mogućnosti oporezivanja vodiča i dnevnika »Goranski planinarski pute, »Planinarski put Velebno» i »Seniorski planinarski put» porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0%, kao što se oporezuju knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog karaktera, odgovaramo u nastavku.
Člankom 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), propisano je, između ostalog, da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja, 60/96 do 58/03.) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika, knjigama se smatraju neperiodične tiskovine sa istodobno sva tri slijedeća obilježja:
1. da imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio - više od 50% - pojavljuju promidžbene poruke),
2. da su u tehničkom smislu izrađene u obliku knjige, otisnute na arcima papira, na nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. da imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica.
Knjigama se u smislu Zakona i Pravilnika ne smatraju, između ostalog, telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči, turističke karte, mape, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.
Budući da je u ovom slučaju riječ o publikacijama koje imaju obilježja turističkih vodiča, takove tiskovine ne mogu se smatrati knjigom prema odredbama članka 10a. Stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, pa podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22 %.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu