Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/02-01/370
Urudžbeni broj:513-07/03-3
Zagreb, 29.04.2003
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost na set knjiga obrazovnog karaktera
Porezni obveznik "A", zatražio je mišljenje o tome plaća li se porez na dodanu vrijednost po stopi 0%, prema članku 10a stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, na set knjiga obrazovnog karaktera «Zlatne ruke kreativnih radova».
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Odredbom članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta.
U članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 58/03) pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj, a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),
2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Iz upita i priloženih knjiga nismo mogli nedvojbeno odrediti zadovoljavaju li navedene knjige
sadržajne uvjete (stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni ili obrazovni) iz članka 57. stavak 1. točka 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, te smo zatražili mišljenje je li u konkretnom slučaju riječ o knjizi obrazovnog sadržaja od Ministarstva kulture, koje je upit proslijedilo Ministarstvu prosvjete i športa.
Ministarstvo prosvjete i športa dalo je mišljenje da se Zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 117/01) odobravaju samo udžbenici na temelju članka 1, 2. i 3. toga Zakona.
Slijedom navedenog, mišljenja smo da izdanje poreznog obveznika "A", »Zlatne ruke kreativnih radova» ne udovoljava propisanim uvjetima iz članka 10a. stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, pa podliježe oporezivanju stopom poreza na dodanu vrijednost 22%.
Povratak na prethodnu stranicu