Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/02-01/445
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.12.2002
Primjena 0% poreza na dodanu vrijednost na usluge organiziranog boravka
U svezi zamolbe Hrvatskog športskog saveza invalida, Zagreba, za primjenu 0% poreza na dodanu vrijednost na usluge organiziranog boravka (smještaja i prehrane) za sudionike Europskog prvenstva u stolnom tenisu za osobe s invaliditetom 2003. godine, odgovaramo u nastavku.
Odredbama članka 10a. stavak 1. točka h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broj 47/95 do 73/2000) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na usluge organiziranog boravka što ih se plaća doznakama iz inozemstva (smještaj ili smještaj s doručkom, polu ili puni pansion u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata kao i usluga agencijske provizije za naprijed navedene usluge, ture, transferi autobusima i plovilima).
Budući da se u navedenom slučaju ne radi o uslugama iz članka 10a. stavak 1. točka h) Zakona, na to se ne može primijeniti porezna stopa od 0%.
Mimo zakonskih odredbi, Ministarstvo financija nema ovlasti pojedinog poreznog obveznika osloboditi od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu