Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/02-01/404
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 04.12.2002
Obračunavanje i plaćanje poreza na dodanu vrijednost
Tvrtka "A", Zagreb, uputila nam je dopis kojim traži mišljenje u svezi s obračunavanjem i plaćanjem poreza na dodanu vrijednost po stopi 0% na usluge iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava - charter jedrilica. Navode da su vlasnici jedrilica za koje bi, na temelju ugovora o posredovanju (u njihovo ime i za njihov račun), domaća tvrtka - posrednik ugovarala iznajmljivanje sa stranim turističkim agencijama ili fizičkim osobama.
Na postavljeni upit na koji način trebaju fakturirati usluge u skladu s važećim propisima, odgovaramo u nastavku.
Prema odredbi članka 10a. točka h. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00), porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi 0% na usluge organiziranog boravka koje se plaćaju doznakama iz inozemstva (smještaj, polupansion ili puni pansion u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata, usluge agencijske provizije za navedene usluge, ture, transferi autobusima i plovilima).
Prema odredbama članka 57. stavak 1. točka i) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 54/01), stopa 0% primjenjuje se na usluge organiziranog boravka stranih turista koje su zaračunane stranim putničkim agencijama ili drugim stranim pravnim osobama i plaćene su doznakama iz inozemstva.
U slučaju kada se usluge iz članka 10a. točka h) Zakona obavljaju preko domaćih putničkih agencija stopa od 0% može se primijeniti samo na usluge kod kojih se agencija javlja kao posrednik, odnosno radi u tuđe ime i za tuđi račun. Tada domaći poduzetnik -izvršitelj usluga (u konkretnom slučaju tvrtka "A") račun treba ispostaviti izravno inozemnoj agenciji ili drugoj pravnoj osobi i može zaračunati porez po stopi 0%.
Domaća turistička agencija inozemnoj agenciji ili drugim stranim pravnim osobama ispostavlja poseban račun za uslugu posredovanja koja se u skladu s odredbom članka 10a. točka h) Zakona i članka 57 stavak 1 . točka i) Pravilnika, također oporezuje po stopi O %.
Ako je riječ o iznajmljivanju plovila (kojima se razumijevaju i jedrilice sa kabinama za smještaj) turistima - stranim fizičkim osobama koje plaćaju deviznim doznakama u svoje ime (bez obzira na to je li iznajmljivanje jedrilica organizirala inozemna turistička agencija), takva usluga podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi od 22%.
Usluga iznajmljivanja manjih jedrilica, na kojima nije moguć smještaj, stranim turističkim agencijama podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost prema odredbi članka 2. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U tom slučaju riječ je o uslugama koje se oporezuju prema općem načelu mjesta obavljanja usluge - prema sjedištu poduzetnika koji ih obavlja.
Povratak na prethodnu stranicu