Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/00-01/319
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 14.10.2002
Primjena stope poreza na dodanu vrijednost od 0% i na informatičku opremu koja je specijalizirana za slijepe
Društvo "A", postavilo nam je pitanje primjenjuje li se stopa poreza na dodanu vrijednost od 0% i na informatičku opremu koja je specijalizirana za slijepe osobe navedenu u dopisu odnosno može li se ista oprema svrstati pod proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na koje u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 10a. stavak 1. točka e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na proizvode koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo - implantati (srčani zalisci, elektronski stimulatori, umjetni zglobovi, materijal za osteosintezu, stentovi, interauterini ulošci i dr.), te ostale medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Članka 57. stavak 1. točka f.) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96. do 54/01.), propisuje na koja se ortopedska pomagala pod rednim brojem iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ne primjenjuje 0%.
Stoga, ako je dvojbeno u koju vrstu ortopedskih pomagala spadaju navedeni proizvodi, upućujemo stranku da se obrati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za tumačenje spada li informatička oprema specijalizirana za slijepe osobe pod medicinske proizvode za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Povratak na prethodnu stranicu