Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/00-01/159
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.06.2002
Primjena porezne stope od 0%
U povodu upita javnog poduzeća "Hrvatske šume", Uprava šuma Vinkovci, primjenjuje li se porezna stopa od 0% i na organizaciju lova s pratiteljem u Republici Hrvatskoj stranim gostima koji dolaze u organizaciji lovačke agencije iz Njemačke, a uključuje prijevoz autobusom ili terenskim vozilom po lovištu kao i naplaćeni paušalni iznos u stranoj valuti za skupni lov na divlje svinje, te prodaju pića u lovačkim kućama, u nastavku odgovaramo.
Odredbama članka 10a. stavak 1. točka h) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/2000), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na usluge organiziranog boravka što ih se plaća doznakama iz inozemstva (smještaj ili smještaj s doručkom, polu ili puni pansion u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata kao i usluga agencijske provizije za naprijed navedene usluge, ture, transferi autobusima i plovilima).
Budući da se u navedenom slučaju ne radi o uslugama iz članka 10a. stavak 1. točka h) Zakona, na to se ne može primijeniti porezna stopa od 0%.
Molimo da s našim mišljenjem upoznate stranku.
Povratak na prethodnu stranicu