Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/02-01/113
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 13.03.2002
Porez na dodanu vrijednost
U svezi s upitom gospodina "A" o stopi PDV-a na književnu zbirku viceva pod nazivom Vicoteka, koji ste nam proslijedili vašim dopisom od 1. ožujka 2002. godine, izvješćujemo vas o slijedećem:
Prema odredbi članka 1Oa. pod c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 47/95 do 73/00) na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu, plaća se porez po stopi od 0%.
Knjiga je pobliže definirana odredbama članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine", broj 60/96 do 54/01).
Iz upita koji ste nam proslijedili ne možemo zaključiti radi li se o tiskovini koja se smatra knjigom i oporezuje PDV-om po stopi od 0%. Potrebno je da u kontaktu s podnositeljem upita ispitate zadovoljava li navedena tiskovina tehničke uvjete koji su za knjigu propisani u članku 57. stavak 1. točka c) Pravilnika (najmanje 49 stranica, ne računajući korice i naslovnu stranicu) te sadržajne uvjete (stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni ili obrazovni). U situacijama kada se sadržaj ne može nedvojbeno odrediti, potrebno je zatražiti očitovanje Ministarstva kulture.
Povratak na prethodnu stranicu