Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-19/01-01/558
Urudžbeni broj:513-07/02-02
Zagreb, 16.01.2002
Porez na dodanu vrijednost
U povodu pisma poduzeća "A", i pitanja o mogućnosti oporezivanja publikacije «Učinkoviti menadžer», porezom na dodanu vrijednost po stopi od 0% kao što se oporezuju knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, odgovaramo.
Člankom 1Oa. Stavak 1. točka c) Zakona o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj 47/95., 164/98., 105/99., 54/00. i 73/00.), propisano je između ostalog, da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta, uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.
U članku 57. stavku 1. točki c) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost («Narodne novine», broj, 60/96., do 54/01.), u svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost, određivanje knjige sukladno je definiciji UNESCO-a. Nadalje, prema odredbama toga članka knjigama se smatraju ne periodične tiskovine koje imaju istodobno slijedeća obilježja:
1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke);
2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova;
3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.
Budući da se u ovom slučaju radi o publikaciji koja se izdaje periodično (jednom godišnje) i ima obilježja kalendara, bez obzira na sadržaj teksta koji je tiskan uz kalendar, takva tiskovina se ne može smatrati knjigom prema odredbama članka 1Oa. Stavak 1. točka c) Zakona, odnosno članka 57. stavak 1. točka c) Pravilnika, pa podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 22%.
Odgovor proslijedite podnositelju zahtjeva.
Povratak na prethodnu stranicu