Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/12-01/3420
Urudžbeni broj:513-07-21-01/13-2
Zagreb, 04.01.2013
Oporezivanje vina i piva u ugostiteljskim objektima

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 22/12) propisano je da se od 1. siječnja 2013. porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 10% na usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti.

 

Obzirom da se snižena stopa primjenjuje i na usluživanje vina i piva u ugostiteljskim objektima vinom i pivom smatraju se proizvodi koji su kao vino i pivo propisani odredbama Zakona o vinu (Narodne novine broj 96/03, 25/09, 22/11 i 55/11) te Pravilnika o pivu (Narodne novine broj 142/2011).

 

Napominjemo da je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 146/12) propisano je da se uslugama pripremanja hrane i obavljanja usluga prehrane u ugostiteljskim objektima kao i pripremanjem i usluživanjem bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima u smislu članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona ne smatra isporuka pripremljene ili nepripremljene hrane i/ili pića, ali bez ikakvih dodatnih usluga.

Povratak na prethodnu stranicu