Porez na dodanu vrijednost - Porezna stopa
Broj klase:410-01/11-01/2760
Urudžbeni broj:513-07-21-01/12-2
Zagreb, 02.02.2012
Tumačenje članka 10 a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost

 

Društvo „A“ d.d. obratilo nam se upitom u vezi tumačenja članka 10.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno članka 60. stavka 2. točke b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11 – u daljnjem tekstu: Pravilnik). Prema navodima u upitu društvo „A“  d.d. kao vodeći distributer namjerava prodavati novine u digitalnom izdanju pri čemu se radi o digitalnim izdanjima već postojećih novina koje su otisnute na papiru odnosno novine koje se ujutro prodaju na prodajnim mjestima imati će i digitalnu verziju koju bi korisnici kupovali preko Interneta. U upitu se navodi da društvo „A“  d.d. smatra da se u ovom slučaju na odgovarajući način može primijeniti članak 60. stavak 1. točka c) Pravilnika te je obzirom na navedeno postavljeno pitanje može li se na takva digitalna izdanja novina primijeniti stopa poreza na dodanu vrijednost od 10%.

 

U vezi navedenoga odgovaramo u nastavku.

 

Prema odredbama članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona, porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na novine i časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju.

 

            Odredbama članka 60. stavka 2. točke b) Pravilnika propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 10% na novine i časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Novinama i časopisima koji uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju smatraju se one novine i časopisi u čijem sadržaju je više od 50% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja.

 

Odredbama članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta uključivo i CD-ROM, video kasetu i audio kasetu.

 

U članku 60. stavka 1. točke c) Pravilnika pobliže je određeno što se smatra knjigama. Prema navedenim odredbama Zakona i Pravilnika knjigama se smatraju neperiodične tiskovine koje imaju istodobno sva tri obilježja:

1.    imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj a ne smiju imati promidžbeni sadržaj. (Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),

2.    izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,

3.    imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji mogu imati i manje od 49 stranica. Dječjim knjigama razumijevaju se i bojanke kao i slikovnice bez teksta.

 

Napominjemo da se odredbe članka 10.a stavka 1. točke c) Zakona i članka 60. stavka 1. točke c) Pravilnika odnose na knjige te se iste ne mogu primijeniti prilikom oporezivanja novina i časopisa.

 

Prema tome, novine i časopisi koji nisu otisnuti na papiru već se njihovom sadržaju pristupa putem Interneta ne mogu se smatrati novinama i časopisima u smislu članka 10.a stavka 2. točke b) Zakona i članka 60. stavka 2. točke b) Pravilnika, te podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 23%.

 

            Molimo da o navedenom obavijestite podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu